Veiligheid

Veiligheid

Speerpunt van de activiteiten is een veilige bedrijfsomgeving. Onderdeel hiervan is het cameraproject dat door de Stichting Beheerschap Boekelermeer is opgezet en waarvan het beheer inmiddels is overgedragen aan Park- en Centrummanagement Alkmaar. Tevens past hierin het convenant dat is gesloten om AZ-supporters buiten het bedrijventerrein te houden voor en na wedstrijden.

Vanaf deze website kunt u meteen naar de databank van de Monitor Veiligheid Bedrijventerreinen en naar de Politie Noord-Holland Noord om aangifte doen. Vergeet niet eerst aan te geven in welke plaats het delict is gepleegd. Heeft u een vraag aan de politie? Klik dan hier. De brandweer is bereikbaar via www.brandweer.nl.

KVO

Bedrijventerrein Boekelermeer is in het bezit van het KVO-certificaat. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komt tot stand in samenwerking met Park- en Centrummanagement Alkmaar, de bedrijvenvereniging Boekelermeer, gemeente Alkmaar, brandweer en politie. KVO heeft voor ondernemers meerwaarde omdat het de bedrijfsschade laat afnemen, de criminaliteit daalt en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daarnaast kunnen ondernemers met het behaalde certificaat een lagere premie bedingen voor opstal- en inboedelverzekering.

Voordeel Interpolis

Bespaar in uw verzekeringskosten door deelname aan het innovatieve beveiligingsconcept Boekelermeer. In het beveiligingsproject Boekelermeer wordt cameratoezicht gekoppeld aan centrale toezichtruimte. Omdat preventie een thema is dat binnen verzekeringsmaatschappij Interpolis breed wordt uitgedragen,  wil deze verzekeraar graag mee investeren en u een aantrekkelijk voordeel bieden.

Lees hier meer over het voordeel.