Noord-Holland Noord ontvangt 32,5 miljoen euro van Rijk voor uitvoering Regio Deal 

Noord-Holland Noord ontvangt een Rijksbijdrage van maar liefst 32,5 miljoen euro in het kader van de Regio Deal. Het is het hoogste bedrag dat is toegekend. Het geld zal onder meer worden besteed aan projecten die de regio aantrekkelijk houden voor wonen en werken.  

Samen Noord-Holland Noord versterken 
Ondernemend Alkmaar heeft samen met onze collega’s in Ondernemend Regio Alkmaar, De Kop van Noord-Holland en Regio West-Friesland intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de aanvraag van deze Regio Deal. ‘’Samen met de overheid en het onderwijs zullen we blijven werken aan het verbeteren van ons toekomstperspectief voor de regio Noord-Holland Noord. Met deze bijdrage zijn wij dan ook zeer tevreden. Nu kunnen we de doelen realiseren die wij in het voorstel voor de Regio Deal hebben opgenomen’’, aldus Rob Niele, directeur Ondernemend Alkmaar. 

Regio Deals
In Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Robert te Beest, wethouder van de gemeente Alkmaar: “De vraagstukken in onze regio pakken wij gezamenlijk op door als bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten te investeren in Noord-Holland Noord.” 

Cofinanciering
De bijdrage van het Rijk betreft een cofinanciering. Gedurende de komende maanden wordt bekeken hoe de andere 32,5 miljoen wordt gefinancierd. Dat hoeft niet direct om een ‘cashvraag’ te gaan. Bijdragen kan ook in de vorm van projecten. De overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven werken daartoe plannen uit om voor de zomervakantie in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. De plannen worden uitgevoerd in de periode van 2025 tot en met 2028. 

Rob Niele: ‘’Wij vragen ondernemers om projectinitiatieven te definiëren. Projectinitiatieven ten gunste van de hele regio en die vallen onder de programmalijnen: beter leren, beter werken en beter leven. Het gaat om projectinitiatieven waarvoor inmiddels budget beschikbaar of waarvan de verwachting hoog is dat erin geïnvesteerd gaat worden binnen de genoemde termijn van uitvoering.’’  

Tot stand gebrachte initiatieven dienen na 2028 op eigen kracht voortgezet te kunnen worden. Voor nadere informatie kan contact worden opnemen met Rob Niele, directeur Ondernemend Alkmaar, bereikbaar via telefoonnummer 06 51547332.