De Stichting

Ontstaansgeschiedenis van de Stichting Beheerschap Boekelermeer

Op 9 februari 2000 is ten overstaan van notaris mr. G.J. van Leersum de Stichting Beheerschap Boekelermeer opgericht. De stichting dankt haar bestaan aan het feit dat de gemeente Alkmaar begin jaren negentig heeft besloten dat bij c.q. na het verkopen van grond in de Boekelermeer een beheersorganisatie zal worden opgericht die tot taak zal hebben het beheer en het onderhoud van het bedrijventerrein Boekelermeer. Daarnaast dient deze beheersorganisatie tot doel te hebben het behoud c.q. de bevordering van een goed uiterlijk aanzien en vestigingsklimaat van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen. Tevens is destijds besloten dat de bevoegdheden van de beheersorganisatie zich niet zullen uitstrekken tot de publiekrechtelijke taken van de gemeente Alkmaar.

Bestuursleden

 

Rolverdeling

Energie/netcongestie: Jaap Schuurman, Fedde Visser, Wim Horeman en Chris Kuijten

Mobiliteit en OV: Marco Schilder en Corlien Moleman

Ruimte en parkeren: Marco Schilder en Fedde Visser

Groen en Grijs beheer: Marco Schilder en Corlien Moleman

Communicatie/Marketing, leden en events: Mireille Kaptein en Corlien Moleman

Financiën en contractbeheer: Frank Jorna

Ondernemersfonds: Frank Jorna

Externe stakeholders: Marco Schilder en Corlien Moleman

Samenwerkingen: Marco Schilder en Jaap Schuurman

AZ convenant: Marco Schilder

Secretariaat: Jamie Ulrich en Corlien Moleman