Energie Positief +

Energiepositieve stroomversnelling

Het project Boekelermeer Energie Positief (BE+) heeft de ambitie om het bedrijventerrein meer energie te laten opleveren dan er wordt verbruikt. De eerste deelnemers besparen nu al veel kosten dankzij investeringen in energiebesparende maatregelen en dragen hiermee bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Doe ook mee aan de collectieve inkoop van ledverlichting en zonnepanelen!

Het collectief inkopen van ledverlichting en/of het samen laten uitvoeren van zonnestroomprojecten is voor alle deelnemers voordelig. Het gaat om het goedkoper inkopen van het materiaal én het efficiencyvoordeel bij de projectvoorbereiding en uitvoering. Boekelermeer Energie + organiseert collectieve inkoop en plaatsing van zonnestroominstallaties. Hierbij is volledige ontzorging het uitgangspunt. Indien u een financieringsvraag heeft, kunnen we daar ook oplossingen voor aandragen. Een aantal bedrijven heeft zich al opgegeven voor de collectieve inkoop.

Heeft u ook belangstelling? Zie voor meer informatie https://boekelermeerepositief.nl/

 

Lees hier de nieuwsbrief van april