Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

“Op 1 juni 2008 ontving Bedrijventerrein Boekelermeer voor de eerste keer het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, KVO-B. Nu, 14 jaar later is de werkgroep, bestaande uit ondernemers, politie, brandweer, gemeente, beveiligers en de Parkmanager, er wederom, na een strenge audit door het KIWA, in geslaagd het certificaat weer voor 3 jaar te verlengen. Dit betekent dat de Boekelermeer al meer dan 14 jaar “schoon, heel en veilig” is. Een unieke prestatie waar we trots op zijn. Tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 11 juli jl. – locatie BijHuub Boekelermeer – is het certificaat officieel uitgereikt aan de burgemeester van Alkmaar, de teamcommandant brandweer Alkmaar en de voorzitter van de Bedrijvenvereniging Boekelermeer en vertegenwoordiger van Overdie.

 

(foto uitreiking certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (van links naar rechts: Pim Schram (voorzitter bestuur SBB), Anja Schouten (burgemeester Alkmaar), Petra Abma (teamchef  Brandweer Alkmaar) en Bas Wardenaar van de firma Sprenger en Brommer, vertegenwoordiger Overdie. Geheel rechts Pieter Veeter (parkmanager PCMA).