Bijeenkomst Nieuw bestuur, nieuwe energie

Bijeenkomst Bedrijvenvereniging Boekelermeer bruist van nieuwe energie 

De eerste bijeenkomst van de Bedrijvenvereniging Boekeleremeer sinds de herstart is achter de rug. Er werden presentaties gegeven en er was ruimte voor vragen en nieuwe ideeën. Maar er was vooral nieuwe energie. Dat was ook het thema van de bijeenkomst: nieuwe energie, in de breedste zin.

 

Marco Schilder, bestuursvoorzitter sinds juni 2023, trapte de avond af met zijn presentatie over de vijf hoofdzaken die er volgens hem in de Boekelermeer spelen. Dat zijn netcongestie/energie, mobiliteit, ruimte, verbinding en duurzaam beheer, zo vertelde Schilder. Ook sprak hij een duidelijke doelstelling uit voor de bedrijvenvereniging zelf: ‘we willen dat tachtig tot negentig procent van de ondernemers op de Boekelermeer lid wordt van de bedrijvenvereniging.’
Schilder eindigde zijn presentatie gedurfd: ‘ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar mijn droom is een energiecoöperatie op de Boekelermeer’, vertelde de bestuursvoorzitter. Zo’n energiecoöperatie kan dan nu nog iets zijn om van te dromen. In de toekomst kan een energiecoöperatie misschien wel dé oplossing blijken voor de netcongestie.  

Oplossingen 

Om de ondernemers op de Boekelermeer bij te praten over transportschaarste op het elektriciteitsnet was Ruben van Loon, regiomanager van Liander, aanwezig. ‘Er is veel schaarste op het Nederlandse elektriciteitsnet. In spitstijden is het net vaak helemaal vol. Liander is er dan om het veilig te houden.’ De oplossing voor het volle elektriciteitsnet is volgens hem tweeledig. Het beter benutten en verdelen van de energie is volgens hem het ene deel van de oplossing. Het bouwen van energie-infrastructuur het andere. ‘Noord- Holland is een plek waar we het meest gaan investeren. Bij de Boekelermeer gaan we ook bouwen’, zo stemt van Loon de ondernemers hoopvol. Dankzij de investering van Liander in het Noord-Hollandse elektriciteitsnet ter hoogte van 1,3 miljard euro kan het elektriciteitsnet in de Boekelermeer ‘grootschalig uitgebreid’ worden, zo vertelde van Loon tijdens zijn presentatie. Het zal echter nog wel even gaan duren voordat die uitbreiding er daadwerkelijk komt; tussen 2028 en 2032 zal Liander de uitbreiding onderhanden gaan nemen. ‘De uitbreiding is echt nodig’, beaamde van Loon. 

Samen zoeken samen vinden 

Godfried Sluijter was aanwezig namens de gemeente Alkmaar om te vertellen over grondzaken, geluidzonering en de haven. Over de haven vertelde hij dat die medio 2024 klaar is. Door de komst van de haven, waarin ruimte komt voor 110 meter lange schepen, zal de Leeghwaterbrug in de toekomst minder vaak open hoeven. De grootste uitdaging bij de haven ligt op gebied van stroom. Hier zijn volgens Rik … al veel gesprekken over gevoerd tussen de gemeente Alkmaar en bedrijven op de Boekelermeer. Om de haven van genoeg stroom te voorzien wordt nu gekeken naar een smart grid batterij. Een smart grid, oftewel een slim netwerk, is een elektriciteitsnetwerk om vraag en aanbod van elektriciteit efficiënt op elkaar af te stemmen. De weg hiernaartoe is nog lang, maar EU-subsidies kunnen die weg ernaartoe mogelijk versoepelen. ‘Het is een kwestie van samen zoeken, samen vinden’, zegt Godfried Sluijter. 

Bijzonder contract 

‘Zo’n smart grid batterij moet zorgen voor balans’, vertelt Frank Brandsen van New Energie Coalition, een netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden, en ngo’s die samen werken aan de energietransitie. Volgens Brandsen is een ‘bijzonder contract’ nodig om meerdere energiebronnen te combineren, om genoeg energie voor de haven te verkrijgen.
´Als we naar Nederland kijken zijn we ervan overtuigd dat decentrale opwekking van energie oplossingen gaat bieden´, vertelt Brandsen. Ook denkt hij dat er wat betreft het zelf opwekken van energie door bedrijven op de Boekelermeer nog veel winst valt te behalen. ´Lang niet alle bedrijven hebben zonnepanelen, daar kunnen we mee beginnen als het gaat om opwekking van eigen energie. Er wordt waterstof en gas opgewekt wat nu nog allemaal wordt verkocht. Maar dat kunnen we ook zelf gebruiken op de Boekelermeer.´ 

Centrum voor Verduurzaming 

Vanuit Ondernemend Alkmaar is afgelopen zomer het Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen Regio Alkmaar opgericht vanuit Ondernemend Alkmaar. Rob Niele, directeur van Ondernemend Alkmaar was aanwezig om over het Centrum voor Verduurzaming te vertellen.
`Het Centrum van Verduurzaming moet de schakel zijn tussen de stakeholders en de ondernemers. Nu is het zo dat elke ondernemer die individueel tegen een probleem aanloopt zelf op zoek gaat naar een route om zijn probleem op gebied van duurzaamheid op te lossen. Wij als Centrum voor Duurzaamheid kunnen dan de problemen dan bundelen en met dat probleem de route gaan afleggen langs de stakeholders. Wij verbinden dus de partijen waardoor de ondernemers eenduidig antwoord krijgen´ 

Netwerken  

Na afloop van de informatieve avond was er nog gelegenheid om te netwerken onder genot van een hapje en een drankje. Dat werd dan ook volop gedaan. Rond 7 uur keren de meeste gasten huiswaarts na een avond die een hoop nieuwe energie met zich meebracht. Die nieuwe energie hoopt het bestuur van de Bedrijvenvereniging te behouden. Toekomstige bijeenkomsten zullen dus het bezoeken waard zijn. 

Download presentatie

Download hier de presentatie met de slides van de voorzitter Marco Schilder, het verhaal van de gemeente Alkmaar, de uitleg van Ruben van Loon (Liander), Frank Brandsen (New Energy Coalition en de toelichting van Rob Niele over het Centrum voor Verduurzaming.